Algemene voorwaarden

Helmholtzstraat 61e, 1098 LE Amsterdam

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en bloomon Nederland B.V. ("bloomon") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door bloomon uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en bloomon.

2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Tussen bloomon en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van bloomon accepteert middels het volledig en correct invullen van het door bloomon beschikbaar gemaakte formulier.
 • 2.2 Der Kunde hat die Möglichkeit, auf Bloomon.de ein Abonnement für Schnittblumen zu bestellen. Bei der Bestellung eines Abonnements für Schnittblumen erfolgt die Belieferung des Kunden während der Laufzeit des Abonnements mehrmals zu den vereinbarten Lieferterminen. Der Kunde kann bei der Bestellung eines Abonnements zwischen wöchentlicher, 14tägiger oder monatlicher Lieferung wählen. Mit der Bestellung eröffnet der Kunde ein Kundenkonto für Bloomon.de. Der Kunde hat in seinem Kundenkonto auch die Möglichkeit, Gutscheine und einzelne Blumen-Bouquets mit einer persönlichen Grußkarte zu bestellen und an Dritte als Geschenk zu versenden.
 • 2.3 Die einmalige Bestellung ohne Abschluss eines Abonnements ist nicht möglich. Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit sein Abonnement nach einmaliger Lieferung gemäß Ziffer 9 dieser AGB zu kündigen oder zu pausieren.

3 Prijs

 • 3.1 bloomon behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij bloomon Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • 3.1.1 Nach Eingabe seiner E-Mail-Adresse und Postleitzahl kann der Kunde durch die Betätigung der Schaltfläche „Weiter“ den Tag seiner ersten Lieferung, seinen Lieferrhythmus und seine Liefer- und Zahlungsadresse angeben. Nach erneuter Betätigung der Schaltfläche mit der Beschriftung „Weiter“ kann der Kunde seine Zahlungsart auswählen und eine Bestellübersicht einsehen.
 • 3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • 3.4 De persoonlijke bloomon kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De bloomon kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam bloomon en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
 • 3.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. bloomon behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 • 3.2 Lieferung zusätzlicher Blumenbouquets im Rahmen eines bestehenden Abonnements: Der Kunde hat die Möglichkeit in seinem Nutzerkonto für die Dauer seines Abonnements zusätzliche Blumen-Bouquets (ab der jeweils nächsten Lieferung) zu bestellen.
 • 3.2.1 Der Kunde betätigt dazu in seinem Kundenkonto die Schaltfläche mit der Beschriftung „Meine Bouquet-Größe“. Er betätigt daraufhin, die wie ein Riegler aufgebaute Schaltfläche, neben der Beschriftung „Mehrere Bouquets pro Lieferung“ und stellt so den „Riegler“ auf grün. Der Kunde kann sodann die Größe und die Zahl der Bouquets, die er ab der nächsten und den zukünftigen Lieferungen im Rahmen seines Abonnements erhalten möchte, anklicken. Unterhalb der Schaltflächen zur Bestimmung der Größe und Anzahl der Bouquets wird dem Kunden der neue Gesamtpreis je Lieferung angezeigt. Darunter befindet sich die Schaltfläche mit der Aufschrift “Speichern“. Mit der Betätigung dieser Schaltfläche mit der Aufschrift „Speichern“ durch den Kunden gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Erweiterung des Abonnements auf Lieferung zusätzlicher Schnittblumen zu den vereinbarten Lieferterminen ab.
 • 3.2.2 BLOOMON nimmt das Angebot des Kunden verbindlich mit Eingang einer Bestellbestätigung auf der vom Kunden angegebenen E-Mail-Adresse an. Mit Zugang der Bestellbestätigung beim Kunden kommt ein verbindlicher Vertrag über die Erweiterung des Abonnements um zusätzliche Schnittblumen zustande.
 • 3.3 Lieferung von Extras im Rahmen eines bestehenden Abonnements: Der Kunde hat die Möglichkeit, über die Schaltfläche „Extras“ in seinem Nutzerkonto Bestellungen für die dort angebotenen Waren auszulösen. Die durch diese Bestellungen ausgelösten Lieferungen erfolgen nur einmalig je Bestellung.
 • 3.3.1 Der Kunde wählt die Ware durch klicken der Schaltfläche „Hinzufügen“ unter dem Bild des jeweiligen Produktes aus. In der Zeile unter der Schalfläche „Hinzufügen“ wird dem Kunden die Summe der durch seine Bestellung von Waren aus dieser Rubrik ausgelösten Kosten angezeigt. Unter dieser Zeile befindet sich die Schaltfläche „Kaufen“. Durch Betätigung der Schaltfläche „Speichern“ durch den Kunden gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Lieferung der von ihm in der Rubrik „Extras“ ausgewählten Waren ab.
 • 3.3.2 BLOOMON nimmt das Angebot des Kunden verbindlich mit Eingang einer Bestellbestätigung auf der vom Kunden angegebenen E-Mail-Adresse an. Mit Zugang der Bestellbestätigung beim Kunden kommt ein verbindlicher Vertrag über die Lieferung einer in der Rubrik „Extras“ bestellten Waren zustande.
 • 3.4 Lieferung von Gutscheinen: Bestellt der Kunde einen Gutschein als Geschenk für einen Dritten erfolgt der Vertragsschluss wie folgt:
 • 3.4.1 Der Kunde betätigt dazu in seinem Kundenkonto die Schaltfläche mit der Beschriftung „Geschenk“ und darauffolgend „Gutschein bestellen“.
 • 3.4.2 Der Kunde wählt die Größe des gewünschten Blumen-Bouquet sowie die gewünschte Anzahl an Blumenlieferungen aus, für die der Gutschein eingesetzt werden können soll.
 • 3.4.3 Nach Eingabe der Empfängerdaten gelangt der Kunde zu einer Bestellübersicht. In der Bestellübersicht sieht der Kunde die wesentlichen Daten seiner Bestellung und hat die Möglichkeit diese zu korrigieren, zu ändern oder durch Schließen des Browserfensters oder Betätigung des Zurück-Buttons seines Browsers zu löschen und so die Bestellung abzubrechen.
 • 3.4.4 Mit Betätigung der Schaltfläche mit der Aufschrift „Kaufen“ durch den Kunden gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Lieferung des Gutscheins ab.
 • 3.4.5 BLOOMON nimmt das Angebot des Kunden verbindlich mit Eingang einer Bestellbestätigung auf der vom Kunden angegebenen E-Mail-Adresse an. Mit Zugang der Bestellbestätigung beim Kunden kommt ein verbindlicher Vertrag über die Lieferung eines Gutscheins zustande.

4 Betaling

 • 4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door bloomon aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • 4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door bloomon voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller bloomon toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 • 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 • 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is bloomon gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 • 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door bloomon uitsluitend elektronisch aangeboden.
 • 4.7 Het door bloomon te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door bloomon te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Beëindiging contract

 • 5.1 De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door bloomon aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op woensdag, donderdagavond en zaterdag hanteert bloomon respectievelijk zondag 23.59 uur, maandag 23.59 uur en woensdag 23.59 uur als deadline.
 • 5.2 Bei den von BLOOMON auf Bloomon.de angegebenen Preisen handelt es sich um Gesamtpreise, d.h. sie enthalten sämtliche Steuern und Abgaben sowie die Versandkosten.
 • 5.3 Die Kosten der Bestellungen im Rahmen des Abonnements werden jeweils pro Lieferung berechnet, d.h. der Preis einer Lieferung im Rahmen des Abonnements besteht aus den Einzelpreisen der bestellten Waren.
 • 5.4 Die Vergütung ist auch im Rahmen des Abonnements jeweils nach Lieferung einer Bestellung zu entrichten.
 • 5.5 BLOOMON behält sich vor, die Preise für einzelne Lieferungen im Rahmen des Abonnements in einem Umfang zu ändern, wie sich die Herstellungs- oder Lieferkosten für BLOOMON ändern. Eine Änderung wird dem Kunden fünf Werktage vor seiner nächsten Lieferung in Textform zugestellt. Der Kunde ist berechtigt, das Abonnement infolge der Preisänderungsmitteilung gemäß Ziffer 9 dieser AGB zu kündigen.
 • 5.6 Falls Rechnungen überfällig sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, eingehende Zahlungen zuerst auf eventuelle Kosten und Zinsen und dann auf die älteste Forderung angerechnet.

6 Levering, levertijd en uitvoering

 • 6.1 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
 • 6.2 Levering geschiedt op kosten van bloomon op het bij de bestelling opgegeven adres.
 • 6.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 • 6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door bloomon aangegeven dagen.
 • 6.5 bloomon bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • 6.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • 6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
 • 6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
 • 6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt bloomon het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

 • 7.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • 7.2 Echter, producten van bloomon die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
 • 7.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan bloomon retourneren conform de door bloomon gegeven instructies.
 • 7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: bloomon B.V., Helmholtzstraat 61E, 1098LE Amsterdam
 • 7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
 • 7.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal bloomon de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

8 Gegevensbescherming

 • 8.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
 • 8.2 BLOOMON stellt das Kundenkonto mit einer Verfügbarkeit von 99,8% im Jahresmittel zur Verfügung. Davon ausgenommen sind Zeiten, die der Wartung und Sicherung der Server dienen, sowie sämtliche Ausfallzeiten, die BLOOMON nicht zu vertreten hat.
 • 8.3 Die Haftung von BLOOMON für anfängliche Mängel gemäß § 536 BGB ist ausgeschlossen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

 • 9.1 bloomon garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door bloomon verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • 9.2 bloomon garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 • 9.2.1 Die Kündigung erfolgt, in dem der Kunde in seinem Kundenkonto die Schaltfläche mit der Beschriftung „Mein Account“ betätigt und danach auf den Link „Abo kündigen“ klickt. Durch Betätigung der Schaltfläche mit der Beschriftung „Kündigen" ist der Vertrag gekündigt; oder
 • 9.2.2 der Kunde teilt dem Kundenservice BLOOMON in Textform mit, dass er eine Kündigung des Vertrags wünscht.
 • 9.2.3 Durch ein erneutes Einloggen in das Kundenkonto und die Betätigung der Schaltfläche "Meinen Account wieder aktivieren" kann der Kunde den Vertrag erneut abschliessen; oder
 • 9.2.4 der Kunde teilt dem Kundenservice BLOOMON in Textform mit, dass er sein Konto wieder aktivieren möchte und somit den Vertrag neu abschliesst.
 • 9.3 Wenn der Kunde die Löschung seiner Kundendaten wünscht, teilt er dies dem Kundenservice BLOOMON in Textform mit.
 • 9.4 Der Kunde hat die Möglichkeit, einen Vertrag über eine regelmäßige Belieferung mit Schnittblumen durch entsprechende Einstellung in seinem Kundenkonto zu pausieren.
 • 9.4.1 Der Kunde betätigt nach Anmeldung zu seinem Kundenkonto die Schaltfläche mit der Beschriftung „Lieferplan“ und entfernt im Kalender die Daten, zu denen eine Lieferung nicht erfolgen soll. Änderungen müssen durch das Betätigen der Schaltfläche "Speichern" gesichert werden. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, den Vertrag durch Hinzufügen neuer Lieferdaten wieder weiter durchführen zu lassen; oder
 • 9.4.2 der Kunde betätigt in seinem Kundenkonto die Schaltfläche mit der Beschriftung „Mein Account“ und betätigt danach die Schaltfläche mit der Beschriftung „Pausieren“. Durch Betätigung der Schaltfläche mit der Beschriftung „Dein Account ist pausiert. Klicke hier, um Deinen Account wieder zu aktivieren.“ kann der Kunde den Vertrag wieder weiter durchführen zu lassen; oder
 • 9.4.3 der Kunde teilt dem Kundenservice BLOOMON in Textform mit, dass er ein Pausieren des Vertrages wünscht. Durch eine erneute E-Mail an den Kundenservice oder die in Ziffer 9.4.1 und 9.4.2 bezeichnete Handlung kann er den Vertrag jederzeit wieder weiter durchführen lassen.

10 Wijzigingen

 • 10.1 bloomon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen
 • 10.2 Der Gutscheinkunde kann nur so viel Bestellungen auslösen, wie das Guthaben auf seinem Gutschein zulässt. Reicht das Guthaben auf dem Gutschein für eine Bestellung nicht aus, dann pausiert das Konto. Der Kunde hat in diesem Fall die Möglichkeit, sein Gutscheinkonto durch Einlösung eines weiteren Gutscheins aufzuladen oder ein Schnittblumenabonnement zu bestellen. Entscheidet sich der Gutscheinkunde für ein Schnittblumenabonnement, dann wird sein Gutscheinguthaben automatisch bei der ersten Lieferung seinem Abonnement gutgeschrieben.
 • 10.3 Gutscheine können nicht bar ausbezahlt werden.
 • 10.4 Die AGB von BLOOMON im Übrigen finden auch Anwendung auf den Einsatz von Gutscheinen.
 • 10.5 Gutscheine dürfen nicht verkauft werden, insbesondere ist es nicht gestattet, Gutscheine auf Internetauktionsplattformen zum Kauf anzubieten. Auf diese Weise erworbene Gutscheine verlieren ihre Gültigkeit und befreien BLOOMON von der Pflicht des Einlösens.
 • 10.6 Ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen für Gutscheine führt zur Unwirksamkeit des Reisegutscheins. Für diesen Fall behält sich BLOOMON das Recht vor, den zuvor gutgeschriebenen Gutscheinbetrag nachzufordern.

11 Ontbinding

 • 11.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft bloomon de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door bloomon gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; bloomon behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
 • 11.2 Meldet sich auf diese Weise ein Freund des Kunden bei BLOOMON an und löst eine Bestellung aus, dann erhält dieser mit der ersten Lieferung kostenfrei eine Vase, passend zur bestellten Bouquetgröße geliefert.
 • 11.3 Wird diese Lieferung bezahlt, dann erhält der Kunde, der diesen Freund vermittelt hat, automatisch den Wert eines Gratisbouquet auf seinem Kundenkonto gutgeschrieben. Der Kontostand an Gratis-Bouquets kann jederzeit im Kundenkonto durch Betätigen der Schaltfläche mit der Beschriftung „Lade Freunde ein“ oder der Schaltfläche „Mein Account“ unter „Zahlungsart“ eingesehen werden. Die Größe des Gratisbouquet entspricht der Größe des Bouquets, welches der Kunde bei BLOOMON abonniert hat. Das Guthaben aus diesem Gratisbouquet wird auf den Rechnungswert der nächsten Lieferung an den Kunden gutgeschrieben.

12 Geschillen en toepasselijk recht

 • 12.1 Op alle verbintenissen tussen bloomon en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen bloomon en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
 • 12.3 Rabatte und andere Sonderaktionen werden über einen Gutscheincode eingelöst, der in das betreffende Feld „Hast Du einen Gutscheincode?“ im letzten Schritt des Bestellvorgangs einzutragen ist.
 • 12.4 Bezieht sich die Aktion auf das Angebot bestimmter Waren, dann gilt das Angebot nur solange der Vorrat reicht.

13 Gewährleistung

 • 13.1 Ist der Kunde Verbraucher i.S.v. § 13 BGB gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
 • 13.2 Ist der Kunde Unternehmer verjähren die Gewährleistungsrechte des Kunden innerhalb eines Jahres nach Abschluss Lieferung der jeweiligen Ware. Dies gilt nicht für BLOOMON zurechenbar schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden bzw. Arglist, sowie bei Rückgriffansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB.

14 Haftung

 • 14.1 BLOOMON haftet in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
 • 14.2 In sonstigen Fällen haftet BLOOMON nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde daher regelmäßig vertrauen darf (so genannte Kardinalpflicht). In allen übrigen Fällen ist die Haftung von BLOOMON ausgeschlossen.
 • 14.3 Soweit BLOOMON gemäß Ziffer 14.1 dieser AGB dem Grunde nach haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die BLOOMON bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen.
 • 14.4 Die Haftung von BLOOMON für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.

15 Zurückbehaltungsrecht und Abtretungsverbot

 • 15.1 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.
 • 15.2 Eine Abtretung der Ansprüche aus dem mit BLOOMON geschlossenen Vertrag ist nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung durch BLOOMON zulässig.

16 Eigentumsvorbehalt

 • 16.1 Sämtliche Waren bleiben bis zum Eingang des vollständigen Kaufpreises bei BLOOMON Eigentum von BLOOMON.
 • 16.2 Ist der Kunde Unternehmer, wird das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vorbehalten. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

17 Schlussbestimmungen

 • 17.1 Es gilt deutsches Recht. Diese Rechtswahl gilt gegenüber Verbrauchern nur, soweit hierdurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).
 • 17.2 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen so gilt als Erfüllungsort für alle Leistungen aus der Geschäftsbeziehung mit BLOOMON sowie als Gerichtsstand Köln. Ist der Kunde Verbraucher gilt dies nur, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand innerhalb der Europäischen Union hat oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Die Befugnis zur Anrufung des Gerichts an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand bleibt unberührt.
 • 17.3 Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.

Amsterdam, april 2015.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Anbieters

 • Bloomon Deutschland GmbH,
  Hauptstraße 134,
  51143 Köln,
  Telefon: 0221 828 295 43,
  E-Mail: [email protected]

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

 • Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglichkeiten erfolgen gemäß Ziffer 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

 • 3.1. Vertragssprache ist deutsch.
 • 3.2. Der vollständige Vertragstext wird von BLOOMON nicht gespeichert. Vor Absenden des jeweiligen Angebots können die Angebotsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Mit der Annahme des Angebots durch BLOOMON werden die Vertragsdaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an den Kunden übersandt.

4. Wesentliche Merkmale der Waren

 • Die wesentlichen Merkmale der Waren finden sich in der Leistungsbeschreibung und den ergänzenden Angaben auf Bloomon.de.

5. Preise und Zahlungsmodalitäten

 • Die Preise und Zahlungsmodalitäten richten sich nach Ziffer 5der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

6. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

 • Gegenüber Verbrauchern bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

7. Vertragslaufzeit, Kündigung

 • Informationen zur Laufzeit des Vertrages sowie den Bedingungen der Kündigung finden Sie in der jeweiligen Leistungsbeschreibung sowie in Ziffer 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

Widerruf

 • Bei der Bestellung von Schnittblumen steht Ihnen keine Widerrufsrecht zu, da es sich um verderbliche Waren im Sinne von § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB handelt.
  Bei der Bestellung von anderen Waren, insbesondere Vasen und Gutscheinen steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. Es gilt nachfolgende Widerrufsbelehrung:
  Widerrufsbelehrung
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
  Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
  Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bloomon Deutschland GmbH, Hauptstraße 134, 51143 Köln, Telefon: 0221 828 295 43, E-Mail: [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
  Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
  Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns (Bloomon Deutschland GmbH, Hauptstraße 134, 51143 Köln) zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
  Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“;
  Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular

 • An Bloomon Deutschland GmbH,
  Hauptstraße 134,
  51143 Köln,
  E-Mail: [email protected]

 • - Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
  Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
  Bestellt am (*)/
  erhalten am (*)
  -Name des/der Verbraucher(s)
  -Anschrift des/der Verbraucher(s)
  - Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)_______________
  Datum_______________
  (*) Unzutreffendes streichen.

Streitbeilegung

 • Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V. Straßburger Str. 8 77694 Kehl www.verbraucher-schlichter.de
 • Link zur Plattform der Europäischen Kommission
  gemäß der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten.